Slovník pojmů

Poslední změna: 27. července 2023
API (Application Programming Interface)
BGP (Border Gateway Protocol)
BRI (Basic Rate Interface)
DDoS (Distributed Denial of Service)
Delay (zpoždění)
DevOps
DNS (Systém doménových jmen, z angl. Domain Name Systém)
FUP (Fair User Policy)
Gateway
IMAP (Internet Message Access Protocol)
IPv4 (Internet Protocol version 4)
IPv6 (Internet Protocol version 6)
ISDN (Digitální síť integrovaných služeb, z angl. Integrated Services Digital Network)
IVR (Interaktivní hlasová odezva, z angl. Interactive Voice Response)
Jitter
Last mile
MPLS (Multiprotokolové přepojování podle návěští, z angl. Multiprotokol Label Switching)
PBX (Pobočková telefonní ústředna, z angl. Private Branch Exchange)
PCM (Pulzně kódová modulace, z angl. Pulse-code Modulation)
Peering
Phishing
Ping (Packet Internet Groper)
Point-to-Point Protocol
POP3 (Post Office Protocol 3)
PRI (Primary Rate Interface)
PSTN (Veřejná telefonní síť, z angl. Public Switched Telephone Network)
QoS (Kvalita služeb, z angl. Quality of Service)
Ransomware
SIP (Protokol pro inicializaci relací, z angl. Session Initiation Protocol)
SLA (Dohoda o úrovni služeb, z angl. Service-level Agreement)
Splitter (rozbočovač)
Trunk
VLAN (Virtuální místní počítačová síť, z angl. Virtual Local Area Network)
VOIP (Voice over Internet Protocol)
VPN (Virtuální privátní síť, z angl. Virtual Private Network)
WAN (Rozlehlá síť, z angl. Wide Area Network)
WDM (Vlnový multiplex, z angl. Wavelength-division Multiplexing)

API (Application Programming Interface)

Rozhraní využívané při tvorbě webových stránek a vývoji mobilních i webových aplikací, zajišťující komunikaci mezi dvěma platformami, které si vzájemně vyměňují data.

BGP (Border Gateway Protocol)

Směrovací protokol, s pomocí kterého si hraniční routery vyměňují informace o sítích v jednotlivých autonomních systémech a o tom, přes které autonomní systémy se lze k jednotlivým sítím dostat.

BRI (Basic Rate Interface)

Druh účastnické přípojky ISDN, určený především pro domácnosti.

DDoS (Distributed Denial of Service)

Útok na webovou stránku či internetovou službu, kterou útočníci zahltí obrovským množstvím požadavků, a daný server se tak stane nedostupným pro legitimní uživatele.

Delay (zpoždění)

Hodnota vyjadřující „pomalost“ odezvy sítě a jejích prvků při šíření dat sítí.

DevOps

Strategické spojení lidí, procesů a technologií, jehož cílem je zajistit doručování kvalitních a spolehlivých produktů a služeb zákazníkům.

DNS (Systém doménových jmen, z angl. Domain Name Systém)

Distribuovaná databáze sloužící k překladu doménových jmen na IP adresy (příkladem může být překlad domény www.quantcom.cz na IP adresu 185.24.237.69).

FUP (Fair User Policy)

Soubor pravidel a opatření, prostřednictvím kterého lze omezit uživatele sdíleného připojení, již využívají nadměrné toky dat a snižují tak rychlost připojení dalším uživatelům.

Gateway

Aktivní zařízení, které je v počítačové síti nadřazené všem ostatním. Slouží k propojení dvou sítí s odlišnými protokoly.

IMAP (Internet Message Access Protocol)

Internetový protokol, který umožňuje přístup k e-mailu z libovolného zařízení, odkudkoli na světě.

IPv4 (Internet Protocol version 4)

Čtvrtá vylepšená verze internetového protokolu (IP), který vytváří jeden ze základních komunikačních rámců Internetu.

IPv6 (Internet Protocol version 6)

Šestá verze internetového protokolu (IP) pro komunikaci v současném Internetu, která nahrazuje dosluhující protokol IPv4.

ISDN (Digitální síť integrovaných služeb, z angl. Integrated Services Digital Network)

Komunikační technologie umožňující přenos hlasových a datových informací pomocí kompletní digitalizace sítě.

IVR (Interaktivní hlasová odezva, z angl. Interactive Voice Response)

Automatický telefonní systém, který od volajících shromažďuje informace a reaguje provedením příslušné akce, například přesměrováním hovoru na příslušnou linku.

Jitter

Hodnota vyjadřující fluktuaci, kolísání a odchylku zpoždění při šíření dat sítí. Měří se v milisekundách.

Last mile

Poslední úsek mezi koncovým bodem páteřní sítě (např. místní ústřednou) a účastníkem.

MPLS (Multiprotokolové přepojování podle návěští, z angl. Multiprotokol Label Switching)

Protokolově nezávislá a škálovatelná technologie přepojování paketů využívaná při směrování síťového provozu ve vysokorychlostních telekomunikačních sítích.

PBX (Pobočková telefonní ústředna, z angl. Private Branch Exchange)

Zařízení, které sjednocuje výstupní body všech firemních telefonů do celosvětové veřejné telefonní sítě (viz PSTN).

PCM (Pulzně kódová modulace, z angl. Pulse-code Modulation)

Přenosová technologie, při které je analogový zvukový signál vzorkován do pevného počtu bitů v pravidelných intervalech a převáděn na signál digitální.

Peering

Vzájemné propojení dvou telekomunikačních společností prostřednictvím počítačové sítě za účelem výměny datového provozu, ke které dochází buď individuálně, nebo hromadně na centrálních místech. Výsledkem propojení všech takových sítí po celém světě je celosvětová síť Internet.

Phishing

Typ kybernetického útoku, jehož cílem je získat důvěrná data a informace oběti, jako jsou například hesla nebo čísla kreditních karet.

Ping (Packet Internet Groper)

Programový nástroj sloužící k prověření funkčnosti spojení mezi dvěma síťovými rozhraními v počítačové síti.

Point-to-Point Protocol

Komunikační protokol používaný pro propojení dvou sítí po telefonní, případně ISDN lince.

POP3 (Post Office Protocol 3)

Internetový protokol, který uživateli umožňuje stáhnout e-mailovou zprávu ze vzdáleného serveru do lokálního e-mailového klienta.

PRI (Primary Rate Interface)

Druh ISDN přípojky určený především pro připojování pobočkových ústředen.

PSTN (Veřejná telefonní síť, z angl. Public Switched Telephone Network)

Veřejná telefonní síť tvořená sítěmi jednotlivých telefonních operátorů, které se skládají z telefonních linek, mobilních sítí, optických kabelů, mikrovlnných spojů, komunikačních satelitů a podmořských telefonních kabelů, vzájemně propojených telefonními ústřednami. Ty umožňují komunikaci mezi dvěma účastníky kdekoli na světě.

QoS (Kvalita služeb, z angl. Quality of Service)

Technologie sloužící k rezervaci a řízení datových toků v počítačových a telekomunikačních sítích, které data posílají postupně po menších částech.

Ransomware

Druh škodlivého programu, který blokuje počítačový systém, případně šifruje data v něm zapsaná, a následně od oběti požaduje výkupné za obnovení přístupu.

SIP (Protokol pro inicializaci relací, z angl. Session Initiation Protocol)

Internetový protokol určený k přenosu signalizace používané v internetové telefonii k zahajování multimediálních relací, jejich řízení, ukončování a dalším podpůrným činnostem (jako jsou například autorizace, registrace a další).

SLA (Dohoda o úrovni služeb, z angl. Service-level Agreement)

Smlouva sjednaná mezi poskytovatelem služeb a jejich koncovým uživatelem, která oběma stranám vymezuje jasná pravidla, jak s konkrétním produktem dále zacházet.

Splitter (rozbočovač)

Zařízení využívané na technologii ADSL k oddělení datového a hovorového pásma – díky němu tak lze na jedné lince využívat internet a zároveň telefonovat.

Trunk

Služba umožňující propojení zákazníkovy telefonní ústředny či hlasového systému k centrální hlasové ústředně konkrétního operátora.

VLAN (Virtuální místní počítačová síť, z angl. Virtual Local Area Network)

Místní počítačová síť, která slouží k logickému rozdělení kabelových a bezdrátových zařízení v jedné síti do menších samostatných skupin.

VOIP (Voice over Internet Protocol)

Označení souboru technologií používaných k přenosu hlasu či podobných služeb prostřednictvím internetových sítí.

VPN (Virtuální privátní síť, z angl. Virtual Private Network)

Nástroj pro vytvoření bezpečného a šifrovaného připojení na méně zabezpečených sítích. Jeho prostřednictvím lze zajistit například připojení firemních notebooků k firemnímu intranetu z jakéhokoli místa, kde je dostupný internet.

WAN (Rozlehlá síť, z angl. Wide Area Network)

Datová komunikační síť pokrývající široké geografické území, například překračuje hranice města, regionu či státu.

WDM (Vlnový multiplex, z angl. Wavelength-division Multiplexing)

Technologie, která při přenosu spojuje více optických signálů v jednom optickém vlákně za využití rozdílných vlnových délek LED či laserů.

Stále Vám chybí informace?Kontaktujte nás
Quantcom Logo
Kontaktní údaje

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění Vás tímto informujeme, že tyto stránky mohou využívat technické a funkční cookies, které umožňují správné fungování našich stránek a jejich pokročilých funkcí, relační cookies napomáhající správnému zobrazování průběhu návštěvy, jež jsou automaticky mazány v okamžiku, kdy stránky opouštíte, a analytické a statistické cookies umožňující shromažďovat anonymizovaná data pro statistické a analytické účely. V rámci shora uvedených úkonů nedochází ke shromažďování ani jinému zpracování dat osobních údajů uživatelů a získané údaje nelze spojit s žádnou konkrétní osobou.