Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Společnost Quantcom, a.s., klade velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci společnosti, mlčenlivost zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů. Zachováváme důvěrnost komunikace, zpráv, provozních a lokalizačních údajů dle zákona o elektronických komunikacích. Pro zpracování osobních údajů volíme nejnovější technické prostředky umožňující jejich maximální ochranu. V tomto prohlášení jsou podrobně uvedena opatření, která používáme pro ochranu Vašich osobních údajů. Je zde popsáno, jaké osobní údaje shromažďujeme, k jakým účelům je využíváme a jak máte možnost ovlivnit jejich použití. Jsou zde také uvedena opatření, která používáme pro ochranu Vašich osobních údajů, a způsob, jakým je můžete zkontrolovat a opravit. Přečtěte si, prosím, toto naše prohlášení společně se Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Quantcom, a.s., a také s jednotlivými podmínkami vydanými pro další produkty nebo služby.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Quantcom Logo

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění Vás tímto informujeme, že tyto stránky mohou využívat technické a funkční cookies, které umožňují správné fungování našich stránek a jejich pokročilých funkcí, relační cookies napomáhající správnému zobrazování průběhu návštěvy, jež jsou automaticky mazány v okamžiku, kdy stránky opouštíte, a analytické a statistické cookies umožňující shromažďovat anonymizovaná data pro statistické a analytické účely. V rámci shora uvedených úkonů nedochází ke shromažďování ani jinému zpracování dat osobních údajů uživatelů a získané údaje nelze spojit s žádnou konkrétní osobou.