Zabezpečení VoIP ústředny

Poslední změna: 15. prosince 2021
Autentifikační hesla

Perex jelikož narůstá hrozba a množí se případy zneužití zákaznických VoIP systémů(VoIP servery, VoIP PBX, SIP servery, SIP PBX, .....), dovolili jsme si shrnout následující obecná doporučení. Vzhledem k obsáhlosti problematiky nemůžeme garantovat úplnost informací, jedná se spíše o soubor základních námětů a bezpečnostních zásad.

Text Jejich implementaci, která je závislá na konkrétním typu vašeho VoIP systému, si však musíte zajistit sami pomocí vlastních prostředků a na své vlastní náklady. Je potřeba si uvědomit, že odpovědnost za zabezpečení Vašeho VoIP serveru i nadále zůstává jen na Vás. Zabezpečení VoIP systémů rozhodně není jednoduchou záležitostí a vyžaduje trvalou pozornost a soustavnou činnost. Následující doporučení obsahují jednak běžné bezpečnostní úkony, které jsou zvládnutelné běžným uživatelem, tak i úkony, které vyžadují odborný a profesionální zásah. Tyto úkony bude potřebné svěřit do rukou vašemu správci systému, servisní firmě či dodavateli vašeho systému. 

Autentifikační hesla

Používejte bezpečnostně silná autentifikační hesla a to jak pro veškeré administrátorské či uživatelské přístupy do vašeho systému, tak i pro autentifikaci VoIP zařízení (VoIP telefonů) vůči vašemu systému.

Quantcom Logo

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění Vás tímto informujeme, že tyto stránky mohou využívat technické a funkční cookies, které umožňují správné fungování našich stránek a jejich pokročilých funkcí, relační cookies napomáhající správnému zobrazování průběhu návštěvy, jež jsou automaticky mazány v okamžiku, kdy stránky opouštíte, a analytické a statistické cookies umožňující shromažďovat anonymizovaná data pro statistické a analytické účely. V rámci shora uvedených úkonů nedochází ke shromažďování ani jinému zpracování dat osobních údajů uživatelů a získané údaje nelze spojit s žádnou konkrétní osobou.