Zabezpečení VoIP ústředny

Poslední změna: 15. prosince 2021
Autentifikační hesla

Perex jelikož narůstá hrozba a množí se případy zneužití zákaznických VoIP systémů(VoIP servery, VoIP PBX, SIP servery, SIP PBX, .....), dovolili jsme si shrnout následující obecná doporučení. Vzhledem k obsáhlosti problematiky nemůžeme garantovat úplnost informací, jedná se spíše o soubor základních námětů a bezpečnostních zásad.

Text Jejich implementaci, která je závislá na konkrétním typu vašeho VoIP systému, si však musíte zajistit sami pomocí vlastních prostředků a na své vlastní náklady. Je potřeba si uvědomit, že odpovědnost za zabezpečení Vašeho VoIP serveru i nadále zůstává jen na Vás. Zabezpečení VoIP systémů rozhodně není jednoduchou záležitostí a vyžaduje trvalou pozornost a soustavnou činnost. Následující doporučení obsahují jednak běžné bezpečnostní úkony, které jsou zvládnutelné běžným uživatelem, tak i úkony, které vyžadují odborný a profesionální zásah. Tyto úkony bude potřebné svěřit do rukou vašemu správci systému, servisní firmě či dodavateli vašeho systému. 

Autentifikační hesla

Používejte bezpečnostně silná autentifikační hesla a to jak pro veškeré administrátorské či uživatelské přístupy do vašeho systému, tak i pro autentifikaci VoIP zařízení (VoIP telefonů) vůči vašemu systému.

Quantcom Logo
Kontaktní údaje