Optické sítě jsou podmínkou digitalizace ekonomiky i státní správy. Jsou technologií budoucnosti, Česká republika ale v jejich budování zaostává. Důvodem je často zdlouhavá byrokracie a nejednotný přístup stavebních úřadů.

zdroj: Seznam Zprávy

Stavební úřady zdržují

Jakkoliv jsou dnes optické sítě právem považovány za technologii budoucnosti, jejich výstavba jde v České republice pomalu. Máme sice velmi dobré pokrytí mobilními sítěmi, pevné sítě s velmi vysokou kapacitou, kam se řadí i optika, jsou však podle Digital Economy and Society Indexu dostupné jen necelé třetině českých domácností. V tomto kritériu jsme pod průměrem Evropské unie. Podle Pavla Kvíčaly, zástupce technického ředitele a manažera oddělení výstavby a údržby přístupových sítí společnosti Quantcom, budování optických sítí brzdí především nejednotný přístup stavebních úřadů a jim příslušných municipalit v povolovacím procesu. „Vyjadřovali jsme opatrný optimismus po schválení novely stavebního zákona, který měl zřídit centrální stavební úřad. Ten by pak, jak jsme doufali, garantoval jednotnou metodiku pro svá regionální pracoviště, čímž by výrazně omezil různorodost výkladu a možná až folklór jednotlivých stavebních úřadů. Nyní s obavami sledujeme, jak se po volbách se začíná mluvit o tom, že by se měl stavební zákon opět novelizovat a centrální stavební úřad by neměl být zřízen,“ říká Pavel Kvíčala. Situaci podle něj neusnadňují ani majitelé pozemků, kteří často chtějí za uložení optické infrastruktury do země naprosto nereálné ceny a už tak finančně náročnou výstavbu znovu prodražují.

Bez spolehlivého spojení není byznys

Pandemie Covid-19 naplno ukázala, jak je rychlý a bezpečný internet využívající zapojení optických sítí důležitý pro byznys. V agregačních metropolitních sítích došlo v posledních dvou letech k nárůstu provozu o více než 30 %, na což je třeba reagovat. Mezi největší vlastníky optických sítí v České republice patří společnosti T-Mobile, Vodafone, Cetin a Quantcom, když posledně jmenovaný získal strategickou pozici především v B2B segmentu. Během posledních několika let do optických sítí investoval více než 420 milionů korun, přes území České republiky propojil Polsko, Slovensko, Maďarsko, Německo i Rakousko a podle obchodního ředitele Tomáše Strašáka je dnes Quantcom největším zprostředkovatelem datových toků procházejících optikou přes Českou republiku. „Naše síť je vlastně taková infrastrukturní řeka, přes kterou do České republiky přicházejí se svými službami naši zahraniční partneři. Jsou mezi nimi i tři ze čtyř největších technologických firem na světě,“ podotýká Strašák.

Pavel Kvíčala, manažer oddělení výstavby a údržby přístupových sítí Quantcom:

„Pro naše zákazníky je konektivita zásadní, každý výpadek ohrožuje jejich byznys. Proto jejich připojení realizujeme převážně prostřednictvím vlastní optické sítě, kde máme kontrolu nad celou strukturou připojení a jeho kvalitou.“

 

Společnost založila v roce 2000 skupina manažerů z někdejší telekomunikační společnosti Globix. Původně byla firma pod názvem Dial Telecom zaměřena hlavně na obchodování s hlasovými službami, postupem let ale skupina budovala vlastní optickou infrastrukturu zaměřenou na datové služby a internet pro firmy. V první dekádě tohoto tisíciletí koupila operátora InWay, později společnost net4net vyčleněnou z bývalého TransgasNetu. Získala českou část Telekom Austria, provozující značku Volný, později pak Dial Telecom koupil brněnského infrastrukturního operátora Maxprogres telco či menšinový podíl v ČD Telematice (ten později prodal). V roce 2016 do skupiny přibyl operátor Pe3ny Net, pod něhož nyní společnost v rámci nové strategie převádí veškeré služby pro domácnosti.

Quantcom je na českém trhu v současnosti jediným operátorem, který se specializuje výhradně na služby pro firmy a velkoobchodní partnery. „Chceme obsluhovat firmy, které bez konektivity nemohou fungovat a očekávají proto maximální úroveň podpory,“ říká znovu Pavel Kvíčala.

Jednoznačné oddělení služeb určených firmám od nabídky adresované domácnostem je logické. Služby pro firemní zákazníky totiž zdaleka neobsahují jen internet, ale celou sadu dalších produktů, jako jsou hlasové služby, datové okruhy, pronájem optických vláken či materiálu pro uložení optických kabelů, dále hostingové a kolokační služby v datacentrech a mnoho dalších, které domácnosti nevyužijí.

Optika pro domácnosti

Na připojení domácností se už v roce 2020 zaměřil například projekt FTTH (Fiber-To-The-Home), v němž T-Mobile úzce spolupracuje s telekomunikační společností Cetin. Ta se v roce 2015 jako velkoobchodní správce infrastruktury oddělila od O2 a dnes kromě Česka spravuje telekomunikační sítě také v Bulharsku, Maďarsku a Srbsku. Podle generálního ředitele T-Mobilu José Perdomo Lorenza je společný projekt logickým řešením a měl by oběma stranám kromě značných investic pomoci i s náročným procesem stavebního řízení a následně také sdílet stavební kapacity. Ředitel Cetinu Martin Škop se netají plány, že by do šesti let chtěli optickými kabely připojit milion českých domácností.

 

Vybudovat optickou síť s přípojkami po celém území České republiky není v dohledné době reálné, navíc by to ani nebylo ekonomické. Rádiové sítě budou existovat vedle sítí optických a budou se vzájemně doplňovat. Mobilní data budou mít v každodenní realitě nadále svoje místo, i když už asi nebudou schopny konkurovat optice spolehlivostí, bezpečností a především rychlostí. Odborníci se ale shodují na tom, že optika nahradí přípojky realizované na metalickém vedení prostřednictvím xDSL technologií. Odhadovat, kdy se tak stane, by však nyní bylo věštěním z křišťálové koule.

1 / 2
Sdílejte článek

Nenechte si ujít novinky z Quantcomu

Přidejte si nás na sociálních sítích a mějte vždy přehled o dění ze světa B2B telekomunikace.

Quantcom Logo

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění Vás tímto informujeme, že tyto stránky mohou využívat technické a funkční cookies, které umožňují správné fungování našich stránek a jejich pokročilých funkcí, relační cookies napomáhající správnému zobrazování průběhu návštěvy, jež jsou automaticky mazány v okamžiku, kdy stránky opouštíte, a analytické a statistické cookies umožňující shromažďovat anonymizovaná data pro statistické a analytické účely. V rámci shora uvedených úkonů nedochází ke shromažďování ani jinému zpracování dat osobních údajů uživatelů a získané údaje nelze spojit s žádnou konkrétní osobou.