Rozkopané chodníky i silnice, kde jedna asfaltová záplata překrývá druhou, jsou v Česku všudypřítomné. Tu je třeba silnější vedení elektřiny, jinde se rekonstruuje kanalizace a o kus dál se zase mění rozvody plynu. Infrastruktura se neustále přizpůsobuje rozvoji společnosti a jejím vzrůstajícím nárokům. „Jiné sítě obvykle stavíte pořád znova, to se nás netýká. My jsme před 20 lety položili první optický kabel v plastové chráničce, koupili jsme ten nejlepší, a optická vlákna v něm ještě nepoznala vrchol svojí kapacity,“ říká Jiří Prudík, vedoucí týmu regionálních metropolitních optických sítí ve společnosti Quantcom.

zdroj: Novinky.cz

Ryze česká firma, která dříve podnikala pod značkou Dial Telecom, je telekomunikačním operátorem specializovaným na firemní zákazníky a jedním ze čtyř největších tuzemských vlastníků optických sítí. Ty považuje za technologii, která díky své kapacitě, spolehlivosti, prostorové i provozní úspornosti nemá v přenosu dat konkurenci. „Dříve rozšířená metalická vedení lze dnes vzhledem k požadovaným přenosovým rychlostem použít v podstatě jen na koncové rozvody k uživatelům, třeba k jednotlivým bytům v domě. Za deset let už nejspíš nebudou použitelná vůbec,“ soudí Jiří Prudík. Bezdrátový signál zase vždy může podléhat rušení nebo ho mohou pohltit nejrůznější překážky na cestě.

Naproti tomu optický kabel uložený bezpečně v zemi tam vydrží desetiletí a přenosová kapacita jednoho vlákna, které informace přenáší ve formě světla, může dosahovat až stovek milionů megabitů za sekundu. Takových vláken o síle vlasu lze do jednoho kabelu uložit spoustu. Stejně tak se dají do plastových ochranných vedení jednou zakopaných pod povrchem přidávat další kabely. „Technologie se rozvíjí a umožňuje přepravovat větší a větší objemy dat. Strop prakticky neexistuje,“ říká Prudík.

Způsob, kterým Quantcom buduje svou síť, se podle něj dá označit za současnou high-end optiku, kterou svět, zejména ten západní, zvolna opouští. Klíčové sítě jsou tam hotové a optická vedení se postupně dostávají i do okrajových lokalit, třeba menších obcí, kde už se poněkud slevuje z požadovaných parametrů. „Z našeho pohledu to nebude mít takovou trvanlivost, s jakou pracujeme my. My jsme schopni garantovat životnost sítě a její parametry na desítky let,“ říká Jiří Prudík.

Sám má velké zkušenosti s budováním infrastruktury pro přenos dat v druhém největším českém městě Brně a řadí tuto síť mezi firemní zlato. Už od počátku totiž vznikala jako optická, nikoli tehdy ještě obvyklou kombinací kovových vedení a rádiových vysílačů. „Na začátku, v prvních letech nového milénia, měla hlavní páteřní trasa kolem 30 kilometrů, dnes máme ve městě přes 250 kilometrů zemních tras a více než 500 kilometrů optických kabelů. Ty jsou základem připojení pro všechna datacentra, administrativní a byznyscentra, technologické a průmyslové parky, pokrýváme značnou část kritické infrastruktury, na našich páteřích fungují mobilní operátoři nebo operátoři, kteří si budují lokální sítě pro domácnosti,“ vypočítává Jiří Prudík. Vedle toho Quantcom buduje síť a zajistil připojení stovek vysílačů pro mobilní 5G připojení. 

Kombinace promyšleně budované optické sítě a zkušeného týmu zaměstnanců i subdodavatelů, kteří s firmou obvykle spolupracují 15 i více let, je podle Jiřího Prudíka velkou konkurenční výhodou. „Kdybych měl uvést příklad, kde na nás dnes nikdo nemá, tak zní následovně: firma, která sídlí v nějakém brněnském byznyscentru, přestěhuje výrobu do místního průmyslového parku a v rámci jednotek dní potřebuje datové propojení optikou mezi svou administrativou ve středu města a desítky kilometrů vzdálenou výrobní halou na okraji. My to umíme zajistit,“ říká Jiří Prudík.

Mobilní 5G sítě nebo satelitní internet, který buduje společnost Starlink Elona Muska, nepovažuje expert Quantcomu za konkurenci, spíše za řešení pro specifické potřeby a využití. „Bezdrátový signál se vždy dělí mezi uživatele a s jejich rostoucím počtem kapacita jednotlivého připojení slábne, zatímco když jste připojeni optickým kabelem, otevírá se vám informační tunel s nekonečnou kapacitou do celého světa,“ srovnává Jiří Prudík.

1 / 3
Sdílejte článek

Nenechte si ujít novinky z Quantcomu

Přidejte si nás na sociálních sítích a mějte vždy přehled o dění ze světa B2B telekomunikace.

Quantcom Logo
Kontaktní údaje

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění Vás tímto informujeme, že tyto stránky mohou využívat technické a funkční cookies, které umožňují správné fungování našich stránek a jejich pokročilých funkcí, relační cookies napomáhající správnému zobrazování průběhu návštěvy, jež jsou automaticky mazány v okamžiku, kdy stránky opouštíte, a analytické a statistické cookies umožňující shromažďovat anonymizovaná data pro statistické a analytické účely. V rámci shora uvedených úkonů nedochází ke shromažďování ani jinému zpracování dat osobních údajů uživatelů a získané údaje nelze spojit s žádnou konkrétní osobou.